PAN, K. N. P. (2021) „Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 353-354. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.27.