Smyczek-Gołębiewska, S. (2021) „Kategoria słuszności w polskim orzecznictwie sądowym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 19-30. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.2.