Wierczyński, G. (2021) „Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), s. 141-164. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.2.9.