Wasilewski, J. (2021) „Czasopisma nauk społecznych: refleksje w kontekście jubileuszu «Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego»”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), s. 255-265. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.2.16.