Zawłocki, R. (2021) „Recenzowanie opracowania karnoprawnego w czasopiśmie naukowym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), s. 317-327. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.2.20.