Długosz-Jóźwiak, J. . (2021) „Uiszczenie grzywny za pracownika – poplecznictwo, niegospodarność czy jedynie wykroczenie?”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 65–77. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.5.