Rennert, K. (2021) „Sądownictwo w czasie pandemii koronawirusa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(3), s. 7-19. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.3.1.