Mamzer, H. i Nowak, P. (2021) „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jako problem społeczny”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(3), s. 335–354. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.3.22.