Wudarski, A. (2021) „Niemiecki proces alimentacyjny”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(3), s. 373–389. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.3.24.