Parysek, J. J. (2015) „Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), s. 27-46. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.3.4.