Kieres, L. (2015) „Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), s. 79-99. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.3.7.