Szewczyk, M. (2015) „Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), s. 227–242. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.3.16.