Wiśniewski, M. (2015) „Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), s. 321–334. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.3.22.