Trzebiński, A. A. (2022) „Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce?”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3), s. 155–170. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.3.10.