Kahl, W. (2022) „Ochrona klimatu a konstytucja – historyczne postanowienie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2021 roku ”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(2), s. 5-26. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.2.1.