Rae, G. i Piotrowska , K. (2022) „Mixed opinions: public attitudes towards the welfare state in Poland”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(4), s. 137–161. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.4.09.