Mierzejewska, L. (2022) „Ujęcia systemowe w dorobku naukowym prof. Jerzego J. Paryska”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(4), s. 241–250. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.4.15.