Kolasińska, E. (2022) „Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(4), s. 227–240. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.4.14.