Żmij, G. (2023) „W poszukiwaniu prawa właściwego: stosowanie norm prawa administracyjnego i ich kolizje w międzynarodowym sporze inwestycyjnym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 89–107. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.08.