Prewysz-Kwinto, P. i Redo, M. (2023) „Czy RRSO pozwala na wybór najlepszej (najtańszej) oferty kredytowej?”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 221–236. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.16.