Oliwa-Ciesielska, M. (2022) „Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Woźniaku (1947–2022)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3), s. 255–257. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.3.16.