RPEiS, R. (2022) „Back matter”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3), s. 258–259. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.3.17.