Rotko, J. (2022) „Ustawa Prawo wodne z 2017 roku w świetle zasad techniki prawodawczej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(4), s. 73–86. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.4.05.