Afeltowicz, Łukasz i Rudnicki, S. (2023) „Socjologia wobec design thinking”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 237–251. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.17.