Podgórska-Rykała, J. (2022) „David M. Farrell, Jane Suiter, Reimagining Democracy: Lessons in Deliberative Democracy from the Irish Front Line. Ithaca and London: Cornell University Press, 2019”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(4), s. 250–256. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.4.16.