Trzciński, G., Staniszewska, L. i Trzciński, J. J. (2023) „Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 127–141. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.10.