Moska, M. (2023) „Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakłady wytwarzające środki wybuchowe albo posługujące się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 173–186. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.13.