Lipiński, K. (2023) „Problemy przypisywania odpowiedzialności karnej podmiotowi zbiorowemu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 187–200. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.14.