Dąbrowski, D. i Michałowska, K. (2023) „Uwagi o potrzebie wzmocnienia praw pasażerów w przewozach multimodalnych w prawie Unii Europejskiej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 157–171. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.12.