Kaspryszyn, J. (2023) „Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(1), s. 123–138. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.1.10.