Kowalski, T. (2023) „System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego, red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski i Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(1), s. 261–263. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.1.19.