Gliszczyńska-Grabias, A. (2023) „Symbole pamięci i prawa pamięci w Izraelu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(3), s. 219–234. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.3.13.