Kmiecik, Z. (2023) „Disqualification of en employee of a public administration authority in the European Union Member States”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 109–126. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.09.