Bator, A. (2023) „Zygmunt Ziembiński’s concept of the legal norm from a structuralist perspective”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 47–61. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.05.