Paduch, A. (2023) „Doręczenia bezpośrednie pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 143–156. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.11.