Trocka, M. (2023) „Raportowanie informacji związanych z klimatem na przykładzie banków”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 201–219. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.15.