Olechowski, P. A. (2024) „Wybrane wyzwania prawne InsurTech na przykładzie robo-doradztwa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 83–96. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.05.