Kowalik, E. (2024) „Wpływ śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego na szybkość i sprawność toczącego się postępowania o wpis w księdze wieczystej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 23–40. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.02.