Dąbrowska, A. (2024) „Performatywność wypowiedzi manifestacyjnej w demokracji – na przykładzie protestów kobiet w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 115–132. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.07.