Bieńkowski, K. (2023) „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce – Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa», Poznań, 23 lutego 2023 r”., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 269–271. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.19.