Godłów-Legiędź, J. (2024) „Zasada rządów prawa jako fundament pokojowego doskonalenia społecznego ładu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 5–21. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.01.