RPEiS 85(2) (2023) „Front matter”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 1–4. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.00.