Wronkowska, S. (2023) „Introduction”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 5–6. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.01.