Woleński, J. (2023) „Theory or philosophy of law?”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 7–16. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.02.