Zirk-Sadowski, M. (2023) „Evaluative utterances in Zygmunt Ziembiński’s theory of law”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(2), s. 31–46. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.2.04.