Gmerek, K. (2023) „HiT a edukacja prawna. Analiza podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(4), s. 75–99. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.4.04.