RPEiS 83(2) (2023) „Front matter”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 85(3), s. 1–4. doi: 10.14746/rpeis.2023.85.3.00.