Chmielewska, A. i Kluza, K. (2024) „ESG risk rating and company valuation: The case of the Warsaw Stock Exchange”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 179–197. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.10.