Wichowska, A. (2024) „The implications of urban shrinkage for the budgets of Polish cities”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 221–240. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.12.