Rachalski, M. (2024) „O logicznych podstawach relacji specjalności w prawie karnym: uwagi krytyczne do koncepcji Władysława Woltera”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 97–114. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.06.